Hoger Onderwijs


Opbrengst
Een hogeschool of universiteit die maatschappelijke waarde een integraal onderdeel maakt van onderwijs en onderzoek, realiseert een aanzienlijke impact in haar regio. 'Waardevol Hoger Onderwijs' heeft uw regio, studenten, medewerkers en instelling veel te bieden.

 • Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie. Als werkelijk alle studenten vrijwel continu werken aan actuele (regionale) vraagstukken, levert dit een zeer grote maatschappelijke en innovatieve bijdrage;
 • Een samenwerking die waarde genereert, met diverse stakeholders in uw regio. In die samenwerking ontwikkelen de studenten zich, en wordt nieuwe kennis geproduceerd. Uw partners dragen actief bij aan onderwijs en onderzoek;
 • Een 'zinvolle' beleving van studie en werk bij huidige studenten en werknemers, meer belangstelling van toekomstige studenten en werknemers

Ondernemenderwijs heeft haar visie op hoger onderwijs en maatschappelijke waarde in een artikel weergegeven, en meer uitgebreid in een whitepaper.
[ download het artikel over waardevol hoger onderwijs ]    [ download de whitepaper over waardevol hoger onderwijs]
Voor het hbo ontwikkelde Ondernemenderwijs het concept van 'De Waardevolle Hogeschool': een hogeschool met een structurele focus op maatschappelijke waarde.


Wilt u aan de slag met regionale samenwerking, dan kunnen we u daarbij desgewenst ondersteunen. 

 • Oriëntatie op uw mogelijke regionale impact.
  In gesprek of met een inspiratiesessie 'Impact in de regio'.
 • Aanzet tot missie en visie
  In dialoog met uw medewerkers en uw mogelijke partners gaan we na welke impact uw instelling wil en kan realiseren.
 • Oriëntatie op Vitale Coalities
  Nagaan welke vragen in uw regio aan de orde zijn.
  Nagaan wie relevante partners kunnen zijn.
  Het inrichten van interactie en samenwerking
 • Professionalisering
  We bieden trainingen aan voor uw medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld Accountmanagement, Relatiemanagement en Stakeholdermanagement. Dat doen we zowel op operationeel als op strategisch niveau.
  [ download de flyer ]