Bedrijven en instellingen

Wilt u de maatschappelijke impact van uw bedrijf of instelling vergroten, of uw innovatieve kracht versterken? Dan is het (hoger) onderwijs de aangewezen partner.
Ondernemenderwijs ondersteunt u in de route naar een productieve samenwerking.


Opbrengst
Een bedrijf dat zich weet te onderscheiden op maatschappelijke waarde, kan daarmee een aanzienlijke opbrengst realiseren.

 • Een relevante maatschappelijke bijdrage, rol en positie voor uw bedrijf of instelling.
 • Een samenwerking die waarde genereert, met diverse stakeholders in uw regio. Zo kan bijvoorbeeld een intensieve samenwerking met het Hoger Onderwijs een grote bijdrage leveren aan innovatie en het leveren van maatschappelijke waarde versterken.
 • Een positieve beleving van uw 'merk' bij klanten, cliënten, ...
 • Meer tevredenheid over 'zinvol' werk bij huidige werknemers en meer belangstelling van toekomstige werknemers.

Een oriëntatie op Maatschappelijke Waarde vindt u hier:  site Maatschappelijke Waarde 
Een  artikel kunt u hier vinden:  [ download het artikel ]

In dit artikel staan verschillende acties van een diversiteit aan bedrijven beschreven: (Gopaldas, 2012)
Voorbeelden van samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijven/instellingen: kaart

Bent u geïnteresseerd? We komen graag langs om kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Neem contact op met Ondernemenderwijs 

Wilt u aan de slag met regionale samenwerking, dan kunnen we u daarbij desgewenst ondersteunen. 

 • Oriëntatie op uw mogelijke regionale impact
  In gesprek of met een inspiratiesessie 'Impact in de regio'.
 • Aanzet tot missie en visie
  In dialoog met uw medewerkers en uw mogelijke partners gaan we na welke impact uw bedrijf of instelling wil en kan realiseren.
 • Oriëntatie op Vitale Coalities
  Nagaan welke vragen in uw regio aan de orde zijn.
  Nagaan wie relevante partners kunnen zijn.
  Het inrichten van interactie en samenwerking.
 • Professionalisering
  We bieden trainingen aan voor uw medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken met publieke instellingen. Dat doen we zowel op operationeel als op strategisch niveau.