Nieuws & agenda

Beter beroepsonderwijs met externe partners?

De laatste jaren was kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs een veel besproken thema. Ook u hebt hard gewerkt om uw opleiding stevig neer te zetten. Daarbij passend hebt u een ambitie geformuleerd voor uw relatie met de regio. U hebt een veelheid aan samenwerkingen met externe partijen ingericht: via stages, lectoraten, beroepenveldcommissies en mogelijk een diversiteit aan activiteiten rond kennisdeling en -valorisatie. Maar levert die externe samenwerking voldoende op? En als u die opbrengst wilt verhogen, hoe moet dat dan? 

Alleen als u professioneel samenwerkt!

Uw extere samenwerking zal alleen renderen wanneer u zelf een professionele samenwerkingspartner bent:

  • Is uw externe ambitie helder voor alle medewerkers? En handelen ze er naar?
  • Werkt u samen met de juiste strategische partners?
  • Zijn infrastructuur en werkwijze ook naar buiten gericht?
  • Zijn uw onderwijsprofessionals en onderwijsteams voldoende 'connective'?

Ondernemenderwijs vindt met het antwoord op deze vragen en zo nodig de weg naar verbetering.